Центр
медичної статистики

Черкаський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики забезпечує одержання, обробку, верифікацію статистичних даних про ресурси та кадри медичних установ незалежно від форм власності, стан здоров’я населення; здійснює заходи щодо суворого дотримання державної статистичної дисципліни, програм збору інформації, ведення первинної облікової документації, термінів складання і подання звітності.

З метою вирішення основних завдань, покладених на Центр, як головний заклад, який розробляє і впроваджує статистичні методології, що базуються на сучасних наукових дослідженнях, міжнародних стандартах та рекомендаціях, в центрі створено відділ обробки інформації та підтримки інформаційних технологій.


Основні
завдання центру

Централізоване збирання, обробка та аналіз статистичної інформації про стан здоров’я, надання медичної допомоги населенню, про ресурси охорони здоров’я та їх використання.

Забезпечення достовірності, об’єктивності, оперативності та цілісності статистичної інформації, її адекватності завданням реформування  галузі.

Впровадження комп’ютерної техніки та сертифікованого програмного забезпечення для обробки статистичної інформації.

Удосконалення і втілення єдиної системи медико-статистичної інформації в закладах охорони здоров’я.

Вдосконалення організаційно-методичної роботи з питань медичної статистики, наукової медичної інформації, інноваційної, винахідницької та раціоналізаторської діяльності закладів охорони здоров’я області.

Реалізація в області політики створення єдиного інформаційного простору відповідно до існуючих директивних документів, програм та окремих заходів.

Реалізація державної політики з питань медичної статистики.


Останні публікації:

Взірці форм звітності, які надаються юридичними особами незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб-підприємців, які провадять господарську діяльність з медичної практики

Накази МОЗ України Наказ МОЗ №378 від 10.07.2007 "Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їхнього заповнення"Завантажити Наказ МОЗ №1802 від 04.10.2018 "Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378"Завантажити Перелік форм звітності для роздруківки приватників...

Читати далї

Діючі накази МОЗ України, стосовно примірних табелів матеріально-технічного оснащення

Наказ-МОЗ-761-від-09_05_2022Завантажити Наказ-МОЗ-975-від-29_08_2017Завантажити Для первинного рівня надання медичної допомоги nakaz_MOZ_2857-10_12_2020Завантажити доповнення до попереднього наказу_№20_04012024Завантажити Для вторинного рівня надання медичної допомоги 127-від-02_03_2011Завантажити Наказ-158-11.04.2005Завантажити 334-13_05_2009Завантажити 951-від-04_11_2010Завантажити Наказ від 05.06.1998 № 153 Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'яЗавантажити Наказ МОЗ №1167"Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги" від 19.05.2020Завантажити наказ...

Читати далї