DRG

Діагностично споріднені групи (ДСГ)

На сьогодні не існує чітких обмежень щодо запиту на медичні послуги, тому слід керуватися раціональними критеріями розподілу ресурсів. Значне збільшення витрат на охорону здоров’я викликало необхідність пошуку ефективних способів надання медичних послуг при менших витратах. У багатьох країнах контроль над цінами та витратами у сфері охорони здоров’я відповідає міжнародному досвіду.

Одним із рішень контролю над цінами та витратами є система ДСГ (діагностично споріднених груп) як механізм управління витратами.

Принципи формування моделі оплати медичних послуг

  • Оплата праці – оплата послуг медичних закладів повинна проводитися об’єктивно та відповідно до продуктивності, що визначається кінцевими продуктами та якістю наданих послуг.
  • Розподіл ризику – система фінансування лікарень повинна розділити ризик для кращого управління ним та чітко розподілити його між Фондом обов’язкового медичного страхування (ФОМС) та лікарнями.
  • Регулювання – для того, щоб нова система укладення договорів з медичними закладами успішно відбулася, слід чітко дотримуватися відповідних законів та положень.
  • Прозорість – правила, що стосуються розподілу коштів на охорону здоров’я та фінансування надавачів послуг, повинні бути настільки прозорими, наскільки це можливо для того, щоб усі сторони (споживачі, спонсори, регулюючі органи, надавачі послуг та замовники) були впевнені у справедливості цієї системи.
  • Якість – у даному випадку, обговорення якості включатиме клінічну адекватність методів лікування, результатів у сфері охорони здоров’я та нарахування грошових коштів, за що, як замовник, відповідає ФОМС.
  • Інформація – як спостерігається, найбільш надійною інформацією з питань охорони здоров’я є побіжним продуктом системи фінансування, що передбачає аудит; надавачі послуг зацікавлені звітувати вчасно та точно, коли знають, що від цього залежить їх фінансування.