СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ І ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ