Центр
медичної статистики

Черкаський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики забезпечує одержання, обробку, верифікацію статистичних даних про ресурси та кадри медичних установ незалежно від форм власності, стан здоров’я населення; здійснює заходи щодо суворого дотримання державної статистичної дисципліни, програм збору інформації, ведення первинної облікової документації, термінів складання і подання звітності.

З метою вирішення основних завдань, покладених на Центр, як головний заклад, який розробляє і впроваджує статистичні методології, що базуються на сучасних наукових дослідженнях, міжнародних стандартах та рекомендаціях, в центрі створено відділ обробки інформації та підтримки інформаційних технологій.


Історія
виникнення

Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, як самостійна юридична особа, утворений відповідно до розпорядження голови Черкаської обласної державної адміністрації від 12 грудня 1998 року, шляхом реорганізації організаційно-методичного відділу обласної лікарні. Центр функціонує з 1 січня 1999 року.


Основні
завдання центру

Централізоване збирання, обробка та аналіз статистичної інформації про стан здоров’я, надання медичної допомоги населенню, про ресурси охорони здоров’я та їх використання.

Забезпечення достовірності, об’єктивності, оперативності та цілісності статистичної інформації, її адекватності завданням реформування  галузі.

Впровадження комп’ютерної техніки та сертифікованого програмного забезпечення для обробки статистичної інформації.

Удосконалення і втілення єдиної системи медико-статистичної інформації в закладах охорони здоров’я.

Вдосконалення організаційно-методичної роботи з питань медичної статистики, наукової медичної інформації, інноваційної, винахідницької та раціоналізаторської діяльності закладів охорони здоров’я області

Реалізація в області політики створення єдиного інформаційного простору відповідно до існуючих директивних документів, програм та окремих заходів.

Реалізація державної політики з питань медичної статистики.


Діяльність

Центром розроблено і впроваджено в усіх ЛПУ регіону ряд інформаційно-аналітичних програм, вдосконалюється програмне забезпечення інформаційно-аналітичних систем, таких як «Медстат», «Поліклініка» та «Стаціонар», ведуться реєстри дітей-інвалідів, забезпечується функціонування реєстру інвалідів Великої Вітчизняної війни, програм бухгалтерської звітності щодо централізованого постачання медикаментів, виробів медичного призначення, медичного обладнання закуплених за кошти Державного бюджету в порядку фінансового забезпечення державних програм.

За програмою створення єдиного інформаційного простору на всіх рівнях: лікувальний заклад, район, місто, область впроваджуються нові комунікаційні технології, такі як мережеві комплекси, електронний зв’язок, Іnternet.

Для створення та подальшого розвитку єдиного інформаційного простору в межах медичних установ області виконуються роботи щодо розширення єдиної корпоративної інформаційно-обчислювальної сітки, до якої наразі включено практично всі обласні лікувально-профілактичні установи і в якій використовуються як інформаційні, так і лікувально-діагностичні комп’ютерні системи.

Центр здійснює виготовлення та розповсюдження нормативно-правових актів з питань охорони здоров’я. Заклад забезпечує підготовку довідки про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарської діяльності, наявність у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів із стандартизації, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики, та довідки про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини для отримання фізичними та юридичними особами, закладами (незалежно від форм власності) ліцензії МОЗ України на медичну практику.

Фахівці Центру проводять для фізичних та юридичних осіб, які здійснюють приватну медичну практику, семінари на актуальні теми (підготовка звітів, зміни в нормативно-правовій базі та інше).